Het Spectrum: een Gezonde School

Het Spectrum is een Gezonde School op het thema Welbevinden. Wij zetten het kind centraal. Samenwerking tussen de leerkrachten, ouders, de kinderen, ondersteunend personeel en de directie, vinden wij hierbij heel belangrijk.

Onze school heeft het vignet Gezonde School ten  aanzien van het thema Welbevinden. Het is een werkwijze die planmatig en structureel schoolbreed wordt uitgevoerd.
Bent u benieuwd hoe dit er bij ons op school uitziet,  bekijk dan eens onderstaande film. 
Deze film is gemaakt door Trimbos en Pharos  in samenwerking met GGD Haaglanden.

Welbevinden op school draagt bij aan een gezonde leefstijl. Andere gezondheidsthema's  waar wij aandacht voor hebben zijn bewegen en sport, natuur en milieu en roken en alcohol.

Als kinderen niet gezond zijn en niet lekker in hun vel zitten komt er geen kennis binnen. Een Gezonde School vraagt van iedereen op en rondom school inspanning. Zijn er tips, vragen of ideeën in relatie tot een Gezonde School, stop ze dan in de 'Gezonde School' brievenbus in de centrale hal of deel ze met de leerkracht of directie!