Peuteropstap op Het Spectrum


Sids de  herfstvakantie van 2016 hebben wij op het Spectrum de “peuteropstap”.  Kinderopvang SkippyPePijN en Het Spectrum zijn deze ‘peuter’ opstap gestart met als doel om de overgang naar school voor peuters te vergemakkelijken. Peuters gaan letterlijk samen met hun juf “op stap” naar de basisschool.  Aan de driejarigen wordt een langere wenperiode aan de schoolse omgeving geboden.
Het Spectrum en SkippyPePijN werken samen om de kinderen een goed programma aan te bieden. Hiermee bevorderen wij gezamenlijk een doorgaande ontwikkelingslijn. De kinderen kunnen met de peuteropstap starten als zij minimaal drie jaar oud zijn. De ouders en de pedagogische medewerkers beslissen samen of het kind er aan toe is.

Daarnaast is onze Peuteropstap  ook bestemd voor kinderen die  een andere kinderopvang of peuterspeelzaal bezoeken.  Mocht u een 3,5 jarige peuter hebben komt u eens een kijkje nemen op donderdagochtend van 10.30 uur tot 11. 30 uur. Misschien is het ook wel iets voor uw peuter. 
Komt de donderdag niet uit en hebben we meer aanvragen voor een andere dag dan kunnen we bekijken of we een tweede groep kunnen opstarten op een andere ochtend!
 

Een keer per week gaat een groepje peuters onder leiding van juf Sandy van SkippyPepijn naar een kleutergroep  van Het Spectrum.  Hier sluit juf Thea aan. Juf Thea is behalve onze concierge een gediplomeerd peuterleidster en onderwijsassistent. Gedurende een uur spelen de peuters samen met enkele kleuters in de klas en doen er gezamenlijk allerlei leuke activiteiten. De mascotte Uk en Puk (kinderdagverblijf) of Puk en Ko (peuteropvang) komen ook gezellig mee. Ook doen de peuters soms alleen met hun eigen groepje in de speelzaal een activiteit.

Verslag Peuteropstap 
13 september 2018:
Vandaag zijn we in de kring gestart met een kringgesprekje. Daarna een boekje voorgelezen. De dagritmekaarten lieten ons zien wat we gingen doen. Dat was een moeilijk werkje over kleuren en vormen en toen buitenspelen!
De kinderen hebben vanaf nu hun eigen stoeltje en eigen kapstok die ze herkennen aan de afbeelding van een voertuig.
Tot volgend week,
Juf Sandy en Juf Thea