MedezeggenschapsraadWat doet de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school op beleidsmatig gebied.
Alle zaken op dit gebied worden in de MR vergadering besproken. Regelmatig wordt de MR gevraagd instemming cq. advies uit te brengen rondom voorstellen vanuit de school of het schoolbestuur.
Via “Het Spectrom” houden wij u op de hoogte van datgene wat in de vergaderingen is besproken.
De goedgekeurde notulen van de laatste vergadering vindt u hier op de site. 


Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

MR lidmaatschap kent een periode van 3 jaar. Na die periode kunnen leden zich herkiesbaar stellen.
In geval van meerdere geïnteresseerde kandidaten worden er verkiezingen gehouden.
In de MR zijn teamleden en ouders in gelijk aantal aanwezig.


Van links naar rechts
Achteraan: Marleen, Marianne, Remon.
Vooraan: Louise, Femke, Pauline.

In de MR namens de ouders:
Marleen Rietveld, Femke van Gessel, Remon van den Berg.
In de MR namens de leerkrachten:
Anke van Beijnen, Marianne Smithuis (voorzitter/secretaris), Pauline Pronk (voorzitter/secretaris).

Vertegenwoordigd in de GMR:
vanuit de oudergeleding:
We zoeken nog een enthousiaste ouder die namens Het Spectrum wil meedenken
en luisteren in de GMR vergaderingen. 

vanuit het team:
Anke van Beijnen
Marja Rijnbeek zit als directie van Het Spectrum
de MR vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij.Wanneer naar de Medezeggenschapsraad?

Zijn er zaken waarvan u denkt dat de medezeggenschapsraad zich er over moet uitspreken, schroom dan niet en schiet één van ons aan. Doe dit ook als u twijfelt of het wel een zaak is voor de MR. De MR zal dit dan beoordelen en u eventueel doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.
Ook kunt u ons benaderen via e-mail, we zijn bereikbaar op: 
mr@hetspectrumdelfgauw.nl


Missie

 Wij zien toe op een veilige, prettige werk-en leeromgeving, waarin KINDEREN, ouders en
leerkrachten zich kunnen herkennen.

Visie

 Wij zijn een zichtbare en open (G)MR die respectvol communiceert met de directie, ouders en leerkrachten.
Wij nemen pro-actief initiatief en bewaken de veilige en uitdagende leer- en werkomgeving.

Nieuws
Vergaderrooster 

schooljaar 2017-2018:
maandag 11 september 2017
woensdag 11 oktober 2017
woensdag 6 december 2017
dinsdag 30 januari 2018
woensdag 14 maart 2018
dinsdag 10 april 2018
donderdag 17 mei 2018
maandag 25 juni 2018

Agenda

schooljaar 2017-2018:
MR agenda 2017-09-11.docx
MR agenda 2017-10-11.docx
MR agenda 2017-12- 06 .docx

MR agenda 2018-30-januari .docx
MR agenda 2018-14-maart .docx
MR agenda 2018-10 april .docx
MR agenda 2018-17 mei.docx
 MR agenda 2018-25 juni .docx

Notulen


MR notulen 2017-02-15.docx
MR notulen 2017-03-28 .docx
MR notulen 2017-05-15 .docx

MR notulen 2017-06-12 .docx

schooljaar 2017-2018:
MR notulen 2017-09-11 .docx
MR notulen 2017-okt-11 .docx
MR notulen 2017-dec-06 .docx

MR notulen 2018-jan-30 .docx

MR notulen 2018-mei-17 .docx

Jaarverslag