Tussenschoolse opvang


Vanzelfsprekend biedt Het Spectrum de mogelijkheid om uw kind tussen de middag over te laten blijven op school. Op dit moment wordt de tussenschoolse opvang (TSO) op Het Spectrum gecoördineerd door Skippy kinderopvang. 
Onze coordinator Iren Mahmedova kunt U het beste bellen tussen 10.00 uur en 11.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op mobiel nr.: 06 20213612.

Het e-mailadres is: tsohetspectrum@skippypepijn.nl. 
Regelmatig verschijnt er in De Spectrom nieuws over de TSO. Mocht u dit nieuws nog eens na willen lezen, dan kunt u dat hieronder doen.

TSO aanmelding.pdf 
TSO wijziging en opzegging.pdf
Vragen TSO
TSO machtiging strippenkaart.pdf
Tarieven 2019