DyslexieDe leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn bekend met de signalen die kunnen duiden op een vermoeden van dyslexie. Vanaf de start van het leesonderwijs in groep 3 worden de kinderen om de drie weken getoetst. Voor de kinderen die dit nodig hebben zetten we proactief extra begeleiding en ondersteuning in. Dit gebeurt in de klas door de leerkracht. Voor kinderen die ondanks de extra ondersteuning onvoldoende vooruit gaan, werken we met een interventieprogramma BOUW. In de tweede helft van groep 4 zijn er drie CITO DMT toetsen afgenomen. Naar aanleiding van de resultaten van deze toets kunnen we bepalen of een kind mogelijk een ernstige vorm van dyslexie heeft en in aanmerking komt voor een onderzoek naar ernstige dyslexie. Dit onderzoek wordt betaald door de gemeente en wordt uitgevoerd door een extern bureau. Mocht een leerling inderdaad ernstige dyslexie hebben, dan passen we de lesstof aan aan de mogelijkheden van het kind. Een van de ondersteunende mogelijkheden die we kunnen bieden is het computerprogramma Kurzweil. 
Behandeling is geen genezing! Behandeling bestaat uit het kind leren beter met zijn of haar belemmering om te gaan. Op school is een dylsexieprotocol aanwezig. U kunt dit ter inzage krijgen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de groepsleerkracht of onze intern begeleider.