Hoog/Meerbegaafdheid


Op het Spectrum hebben we een beleid opgesteld m.b.t. hoog/meerbegaafdheid. 
Dit beleid is opgesteld door onze specialist hoogbegaafdheid.
Hij brengt het onderwerp regelmatig onder de aandacht van het team en kan ook om advies gevraagd worden.