PestprotocolHet Spectrum wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Wij doen ons uiterste best om pesten te voorkomen en zo nodig tegen te gaan. Een goed pedagogisch klimaat scheppen is hiervoor essentieel.  
Om een goed pedagogisch klimaat te scheppen stellen wij duidelijke regels en maken afspraken voor het gedrag. We hebben het gewenste gedrag heel concreet geformuleerd onder de pijlers 'aardig, netjes en rustig'. Een van die duidelijke afspraken is dat kinderen, leerkrachten en ouders met respect met elkaar dienen om te gaan. Dat dit niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het kinderen actief aan moeten leren.  Pesten komt overal in de maatschappij voor, en helaas ook bij ons op school. 'De school' is de maatschappij in het klein. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en ook serieus willen aanpakken.
Een uitgebreid pestprotocol vind u hieronder.

Pestprotocol versie 2016.pdf