Snappet

SnappetComputers nemen een vaste plaats in ons onderwijs in. We gebruiken deze om ons onderwijs te ondersteunen en de kinderen computervaardigheden aan te leren. De kleutergroepen beschikken over een Touch Screen en de andere groepen hebben een digitaal schoolbord in de klas.
Sinds het schooljaar 2016-2017 maken wij op school gebruik van Snappet-tablets voor de kinderen van de bovenbouw. Inmiddels werken de groepen 6 t/m 8 met deze digitale middelen. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken op Snappet-tablets of op devices van de school.
Kinderen werken aan leerdoelen die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht geeft eerst uitleg en instructie volgens het EDI-model, waarna de leerlingen de leerstof verwerken op hun eigen tablet. Snappet zetten wij in bij rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. De grote voordelen van de inzet van Snappet zijn: 
  • Kinderen kunnen direct zien of een gegeven antwoord goed of fout is en dit, indien nodig verbeteren. 
  • De leerkracht heeft tijdens het werken met Snappet voortdurend zicht op het tempo en het verwerkte resultaat, waardoor de leerkracht direct tijdens de les interventies kan plannen, bijsturen, extra instructie kan geven en ondersteunen. 
  • De leerkracht kan de leerstof/verwerkingsstof bewust selecteren en aanpassen. 
  • De resultaten van de leerlingen worden bewaard. 
  • De leerlingen werken doelgericht en de leerkracht kan zien in het overzicht welke doelen zijn behaald, of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald en hier op differentiŰren. 
Wat altijd belangrijk blijft is de interactie tussen leerkracht en leerling!