Engels vanaf groep 1.


Het vroeg aanleren van Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind; de cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid worden hierdoor gestimuleerd.
Op het Spectrum geven wij Engels in groep 1 t/m 8. Wij gebruiken hiervoor de methode Groove.Me.
 
In de onderbouw wordt er vooral geluisterd en gesproken. Hier wordt met name, op speelse wijze, kennis gemaakt met de Engels taal.
In de midden - en bovenbouw wordt ook Engels geschreven en gelezen.
Tijdens deze lessen maken we optimaal gebruik van het digibord met filmpjes, quizjes en diverse soorten vragen, opdrachten en werkbladen.